WIELKA KSIĘGA ARESOWA KRAKOWA I LWOWA 1908 ROK

Żródło : Biblioteka Cyfrowa UJ

  • Krakowska Gazownia Miejska
  • Fabryka pieców kaflowych Kraków ul. Żabia
  • Fabryka Armatur ,odlewalnia żelaza i metali -Trzebinia
  • Karol Markus ul Szpitalna Kraków -wodociągi, łazienki ,kanalizacja
  • Franciszek Kulczycki Kraków ul.Długa 13 – wodociągi, łazienki,kanalizacja
  • Zakład instalacyjny wodociągów Kraków  ul.Miodowa
  • Cegielnia Krzeszowice -cegła  i glinka ogniotrwała.
  • Kraków  ul.  Stradom  piece pierścieniowe , kominy fabryczne
  • Pracownia pieców kaflowych Kraków ul Półwsie Zwierzynieckie
  • Składy pieców żelaznych – Kraków i Lwów