RYS HISTORYCZNO-STATYSTYCZNY WARSZAWA 1872 ROK

Żródło : Biblioteka Cyfrowa Lublin

Rys  Historyczno – Statystyczny Szpitali i innych Zakładów Dobroczynnych

na terenie Królestwa Polskiego

***********************************************************************************************************************************

  • Ogrzewanie  i wentylacja