RYNEK METALOWY I MASZYNOWY POZNAŃ 1930 ROK NR 35

Żeódło : Biblioteka Cyfrowa UJ

  • „Wiepofana –  Wielkopolska Odlewnia
  • Dom Techniczno-Handlowy
  • Odlewnia żelaza i  metali
  • Fabryka Maszyn i Armatur
  • Fabryka ogniotrwałych produktów
  • Ruszta do pieców pokojowych
  • Odlewnia stali i metali miękkich
  • Specjalna odlewnia żelaza i stali
  • Piece stałe i przenośne kuchnie
  • Łazowskie zakłady ceramiczne