Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz I

Rozdział I

Aby usunąć zagrożenia pożarowe i zwalczać powstałe pożary a tym samym zapobiegać szkodom i nieszczęściom ustala i zarządza się co następuje :

$.1

Gospodarze domów , w szczególnie piekarze ,kowale, farbiarze,wytwórcy mydła,wytwórcy winiaku i pozostali którzy używają do spalania węgiel w swoich paleniskach kominkach, piecach kaflowych ,piekarnikach itp, mają wybudować kominy z solidnego muru ceglanego zgodnie z instrukcją wydaną przez Królewską Izbę Wojny i Dóbr Państwowych z kwietnia 1750 roku,która określa w jaki sposób murarze i cieśle powinni budować domy bezpieczne pod względem przeciwpożarowym.

$.2

Istniejące drewniane  ściany przy paleniskach należy zniszczyć i wymienić na kamienne.

$.3.

Wszystkie domy duże i małe należy wymurować bez  żadnych przerw od dołu do góry. kominy powinny wystawać z dachu od 2 do 3 stóp.

$.4.

Wszystkie kominy i urządzenia grzewcze należy co najmniej 6 razy w roku wyczyścić przez osoby do tego powołane.Kto nie dostosuje się do wydanego rozporządzenia zostanie ukarany ,a urządzenia grzewcze nie odpowiadające przepisom przeciwpożarowym zostaną zniszczone.

$.5.

Pracownik magistratu odpowiedzialny za sprawy przeciwpożarowe powinien co kwartał wspólnie z mistrzem murarskim i mistrzem ciesielskim skontrolować stan wszystkich urządzeń grzewczych.W razie uchybień w tym zakresie należy sporządzić protokół.Jeżeli komisja przemilczy lub  zlekceważy stwierdzenie nieprawidłowości zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

$.6.

Ci którzy nie posiadają kominów ,nie mogą rozpalać ognia w piecach do czasu wymurowania nowych kominów ,od fundamentów w górę.

$.7.

Dobudowane kominy szczególnie te które są bardzo często używane należy na ostatnim piętrze  zaopatrzyć w zasuwę z blachy żelaznej , aby w razie zapalenia się sadzy w kominie zadusić  powstały ogień.Wokół komina pod dachem na szerokość jednego łokcia nie mogą się znajdować materiały łatwopalne.

$.8.

Właściciele domów lub najemcy jeżeli zapisano to w umowie dzierżawnej powinni dbać o wymiatanie kominów przez kominiarzy raz w miesiącu w okresach zimowych a w pozostałych okresach co najmniej raz  na 3 miesiące.

$.9.

Każdy właściciel domu ,czy to jest duchowny czy ktoś inny ,odpowiada za powstały pożar w wyniku zapalenia się komina.zapłaci on grzywnę od 3 do 4 talarów.Jeżeli kary nie zapłaci zostanie w zależności od wysokości kary uwięziony.Jeżeli właściciel domu  wydzierżawił cały dom za powstałe  szkody odpowiada najemca.

$.10.

Jeżeli stwierdzi się że pożar powstał na skutek niedbałego wymiatania komina przez kominiarza lub nie wymiatanie komina w ogóle ,to ukarany zostanie  kominiarz .
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *