Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz V

Rozdział II

W sprawie konserwacji i zakupu potrzebnych przyrządów oraz sprzętu przeciwpożarowego.

$.1.

Znajdujące się w mieście Wołczyn przyrządy i sprzęt przeciwpożarowy ,jak publiczna sikawka konna,pojemniki na wodę ,skórzane wiadra,sikawki ręczne muszą być pod obserwacją i chronione , a co kwartał podczas  wizytacji sikawki muszą być sprawdzone i uruchomione.

$.2.

Pojemniki z wodą znajdujące się przy studniach na targu oraz bosaki i drabiny ,które znajdują się pod ratuszem należy utrzymywać w dobrym stanie ,by były zdatne do użytku w razie pożaru. Zbiorniki wodne muszą być napełniane wodą do czasu mrozów.Drabiny i bosaki mogą być używane tylko w razie powstania pożaru ,nie wolno ich używać do innych celów.Przestrzeganiem tych poleceń zajmuje się stróż nocny,który w razie stwierdzenia uchybień powiadamia naczelnika straży pożarnej .

itd…………

Wołczyn 1766.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *