Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz IV

$.31.

Każdy żołnierz na swojej kwaterze musi ostrożnie obchodzić się z ogniem. Nie wolno mu palić tytoniu w stajni ani przy swoim łóżku.Jeżeli pomimo uwag gospodarza, nie przestrzega tego nakazu ,należy o tym zameldować u komendanta ,aby ten pociągną go do odpowiedzialności i odpowiednio ukarał.

$.32.

Karczmarze nie powinni przyjmować pod swój dach podejrzanych i obcych  szczególnie w czasie gdy odbywają się jarmarki.osoby podejrzane należy niezwłocznie zgłosić do magistratu.Przyjętych gości należy pouczyć jak mają obchodzić się z otwartym ogniem .Dla lepszego bezpieczeństwa ,karczmarz powinien zatrudnić strażnika ,który w dzień i noc pilnował by domu i stajni ,aby goście nie spowodowali pożaru. Jeżeli karczmarze nie dostosuję się do tego nakazu ,zostaną ukarani grzywną ,a jeżeli to nie odniesie pożądanego skutku utracą prawo do prowadzenia karczmy.

$.33

Każdy mieszkaniec który widzi że jego sąsiad lekkomyślnie obchodzi się z otwartym ogniem powinien to zgłosić władzom celem ukarania lub zwrócić mu uwagę że w razie pożaru poniesie wielkie  straty i dodatkowo zostanie ukarany.

$.34.

Nikomu nie wolno w domu trzymać prochu  strzelniczego ,za wyjątkiem osób handlującym tym towarem. Mogą oni przechowywać na strychu 10 funtów w bezpiecznym miejscu i drugie tyle w sklepie.Jednak w porze wieczorowej i przy świetle nie wolno handlować prochem . Przed rozpoczęciem handlu prochem należy zgłosić się do magistratu po potrzebne zezwolenie.

$.35.

Nie wolno  strzelać w mieście ani w jego pobliżu ,nie wolno także używać racy i innych przedmiotów ,które zawierają proch i wybuchają.Kto nie przestrzega tego zapisu zostanie uwięziony lub wychołostany.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *