Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz III

$.21.

Zabrania się wszystkim mieszkańcom używania ognia do grzania wody i mycia się w godzinach nocnych,pod grożbą grzywny . Połowę tych pieniędzy otrzyma donosiciel. Zezwala się na to w zimie od  4 -tej rano , a w lecie od godz 20-giej rano do godz 8 -mej wieczorem.

$.22.

Należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo pożarowe przy gotowaniu, smażeniu,topieniu masła, słoniny i innych produktów łatwopalnych. Jeżeli czynności te wykonuje służba należy nadzorować ich pracę . Z uwagi na to że w browarach,pralniach i farbiarniach ogień pali się również w nocy ,bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

$.23.

Zapasów słoniny i sadła nie wolno trzymać w pokojach , na strychach ani w wędzarniach. Można to czynić tylko w piwnicach lub w ogniotrwałych pojemnikach do których ogień nie ma dostępu.

$.24.

Służba musi ostrożnie obchodzić się z ogniem. Przy otwartym ogniu nie wolno karmić zwierząt ani rozdrabniać słomy dla bydła. Prace te można wykonywać przy świetle wiszącej latarni.Przed położeniem się do snu otwory pieca należy  zamknąć żelaznymi drzwiczkami lub cegłami ( nie zatykać drewnem 0 a popiół i żarzące się resztki zabezpieczyć.Nie zezwala się służbie w okresie zimowym zabierać do łóżek gorących cegieł ani kamieni. Jeżeli zakazy te nie  będą przez  służbę przestrzegane a upomnienia chlebodawców nie odniosą pożądanego skutku ,mogą zgłosić to do magistratu celem ukarania winnych.

$.25.

Właściciele gospod  i ich służba nie mogą z otwartym ogniem poruszać się w domu lub strychu ,mogą to czynić jedynie z latarniami.

$.26.

Właściciele gospod muszą zwracać szczególną uwagę na obcych lub kogokolwiek ,kto z otwartym ogniem udaje  się do stajen lub innych miejsc w których znajdują się materiały łatwo palne jak siano,słoma,drewno czy wióry. Również parobkowie zatrudnieni u masarzy przy karmieniu zwierząt nie mogą wieczorami i rankami przy tych czynnościach poruszać się z otwartym ogniem, a jedynie z metalowymi latarniami. Nie przestrzegający zostaną ukarani grzywną w wysokości  1 talara.

$.27.

Pokoi nie wolno ogrzewać żarzącymi węglami znajdującymi się w garnkach lub patelniach a jedynie piecami.

$.28.

Parobkowie i inne osoby bez względu czy to obcy czy też członkowie rodziny nie mogą na strychach w stajniach i innych niebezpiecznych miejscach w tym też przy łózkach palić tytoniu..Kara za to może wynieść kwartalne wynagrodzenie lub pobyt w więzieniu o wodzie i chlebie.

$.29.

Nie wolno przymocowywać świec na łóżkach i na drewnianych  ścianach.

$.30.

Jeżeli szkody ogniowe powstałe w wyniku palenia tytoniu lub przez przymocowywanie świec na łóżkach i drewnianych  ścianach nie mogą być pokryte przez winnego z uwagi na brak środków majątkowych,zostanie on w zależności od wysokości strat wychłostany.

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *