Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz II

$.11.

Czynności związane z wymiataniem kominów ,kominiarz nie może powierzyć uczniom,lecz powinien sam to czynić lub powierzyć te prace zdolnemu czeladnikowi,który musi dokładnie wydrapać sadzę z kominów , a nie tylko wymiatać kominy powierzchownie.

$.12.

Kominiarze ,ich czeladnicy i uczniowie powinni w czasie wymiatania kominów zwrócić szczególną uwagę czy kominy zostały wykonane zgodnie z przepisami, o czym wspomniano już  w paragrafie 6 i czy nie grożą żadne niebezpieczeństwa. Stwierdzenie nieprawidłowości należy zgłosić gospodarzowi domu i w magistracie.Przemilczanie stwierdzonych nieprawidłowości grozi surowym ukaraniem winnych.

$.13.

Jeżeli ktoś nie życzy sobie wymiatania swoich kominów w okresach podanych w paragrafie 8 , kominiarz może udać się do właściciela i na podstawie zapisów w swoim rejestrze w którym notuje czynności kominiarskie ,upomnieć go że do jego obowiązków należy pilnowanie wymiatania kominów. Jeżeli w dalszym ciągu mimo upomnienia nie zgadza się na wymiatanie kominów oraz nie reguluje opłaty za te czynności kominiarz zgłasza ten fakt do magistratu,który wymierzy nieposłusznemu grzywnę pieniężną.

$.14.

Rynny dachowe ( drewniane ) nie mogą być nasmarowane smołą a jedynie wybite blachą lub zamiast drewnianych mają być blaszane. Spływająca  z nich woda powinna być odprowadzana w taki sposób aby nie wyrządzała szkód sąsiadom.

$.15.

Gospodarz domu zabrania członkom rodziny i innym osobom poruszania się po domu z otwartym ogniem , można to robić z przeznaczoną do tego celu sprawną latarnią.Kto nie zastosuje się do tego ,zostanie ukarany.

$.16.

Aby nie dopuścić do powstania pożarów zapasy drewna i wiórów oraz siana i słomy przechowywane w domu nie mogą przekraczać zapotrzebowania na okres 2 miesięcy. Nadwyżkę należy zmagazynować poza domem lub w stodołach znajdujących się poza miastem. Nie wolno również suszyć w mieście lnu oraz dokonywać jego obróbki , nie wolno także suszyć na piecach drewna i wiórów.

$.17.

Bednarze ,stolarze tokarze,kołodzieje i inni rzemieślnicy  pracujący z drewnem nie powinni pozostawiać w swoich warsztatach wiórów  i odpadków, ale wynosić i składować je w miejscach gdzie nie będą stanowić zagrożenia pożarowego. Zapasy drewna do produkcji nie mogą przekraczać półrocznego zużycia ,aby nie  zwiększać niebezpieczeństwa powstawania pożarów.

$.18.

Wyżej wymienieni rzemieślnicy pracujący z drewnem nie powinni swoich warsztatów zakładać obok kużni, w których pracuje się przy otwartym ogniu. To również dotyczy kowali,którzy chcą założyć kużnie obok warsztatów pracujących z drewnem . Kto nie przestrzega tych zakazów zostanie wyeksmitowany z  domu oraz ukarany grzywną. Przy zakładaniu nowych warsztatów będzie zezwolenie magistratu i inspektora pożarnictwa ,który wskaże miejsce na nowy zakład.

$.19.

Nikt nie może wysypywać popiołu na podłogę lub inne niebezpieczne miejsca tym bardziej do drewnianych pojemników ,gdyż w popiele mogą znajdować się żarzące resztki.Najlepiej popiól wysypywać do piwnic lub na inne bezpieczne miejsca.

$.20.

Wytwórcy mydła i świec nie powinni wykonywać czynności zwiaząych z topieniem odpadów zwierzęcych i wosku w godzinach nocnych pod grożbą grzywny w wysokości 10 talarów .
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *