PIEC RAZEM Z KOMINEM OSZCZĘDZAJĄCYM PALIWA KRAKÓW 1804 ROK cz X

PIEC RAZEM Z KOMINEM OSZCZĘDZAJĄCYM PALIWA KRAKÓW 1804 ROK cz X

Żródło :Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

$.22.

Najwięcej pomaga do dobrego palenia się w piecu kiedy piec niewystyga,można  zaś osobliwie za pomocą węgli kamiennych piec mieć zawsze ciepłym i ogień zatrzymującym. To jest nietrzeba często wybierać popiołu z ogniska, ale przyłożywszy na żar rozpalony drzewa lub węgla kamiennego zamknąć drzwiczki od izby  i popielnik a tylko kołowrotek w czeluściach otworzyć , w drzwiach zaś średnie półkrążę odsunąć, paliwo tem sposobem zwolna tylko trawić się będzie i piec zwsze ciepłym  utrzyma, pod czas mrozów wielkich nawet półkrąża odsuwa nie trzeba.

$. 23.

PRZESTROGI

Póki się dobrze w piecu nie wypali nigdy kołowrotka zupełnie zamykać niepowinno się , inaczej szkodliwe wypływy wrócą do izby i sprawią zgorzelinę.Gdy kto kamiennych węgli używa niech kołowrotka w czeluściach zupełnie osobliwie na noc nigdy niedomuka,ale tylko od izby drzwiczki zamknie. Tym sposobem i ciepło się utrzyma i niebezpieczeństwo oddali.

$.24.

Gdy piec dymnokrązny ma służyć tylko za  kominek , drzwiczki  niepowinny się wcale zamykać ani kołowrotek tak i nieprędko będzie się rozgrzewał i co się rozgrzeje  wystygnie i dla tego błądzą ci którzy   mniemają że ciepła przyczyniają w izbie ,gdy drzwiczki otworzą, sprawdzają raczej zegar  a izbę chłodzą.

$.25.

Długoby było gdyby wszystko wypisywać przyszło co by jeszcze powiedzieć w tey mierze można , ale resztę niech ułatwia właściwa każdego pilność i uzywanie ,palącym zaś za ostatnią przestrogę niech  służy :

Jest wprawdzie takich nie mało

Których ta zasada zdrożna;

Nierobić co  niebywało

Choćby lepiej czynić można

Lecz chętna i pilna usługa,

Utrzyma te piece w cenie;

Droga prawideł  jest długa

Ukraca jej doświadczenie

0089076_1263x1050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *