O PIECU I KUCHNI W DOMU OSZCZĘDNYM LWÓW 1917 część II

O piecu i kuchni w domu oszczędnym Lwów 1917  napisała Juliuszowa Albinowska  część II

Żródło :  Biblioteka Cyfrowa POLONA

WĘGIEL  BRUNATNY

Zawiera on 26 % wody,ma tylko 4.276 kaloryi ,zatem ma więcej węglika jak torf a mniej jak węgiel . Podobnie jak torf i każdy węgiel kamienny powstał on z rozkładu roślin.Proces rozkładu jest tu większy i inne też były rośliny, z których  on powstał ,a więc nie z mchu ale z paproci,drzew liściastych i iglastych.Węgiel brunatny ma często nawet czarny kolor, lecz po roztarciu daje proszek  brunatny . Węgiel ten jest kruchy łatwo się zapala , a pali słabym kopcącym płomieniem, zostawiając niemiły odór. Ponieważ węgiel ten ma wysoki procent wody, należy go przechowywać w suchem miejscu.Do opału ten węgiel jest mniej właściwym materyałem.

WĘGIEL KAMIENNY

Węgiel kamienny  znany i używany był w Chinach już przed kilkoma tysiącami lat. Znali go i używali  jeszcze Rzymianie ,jak to poznać można z licznych poszukiwań w ruinach rzymskich osiedleń. i w innych krajach był on w pierwszych stuleciach naszej ery tu i ówdzie w użyciu , a w wiekach średnich stanowił on w Anglii ,Niemczech ,Belgii i innych krajach artykuł handlowy ,jednak rzadki bo wówczas było jeszcze wiele drzewa , a przemysł był mało rozwinięty więc nie był to tak potrzebny materyał opałowy. W połowie 18 wieku z powodu zwiększania się przemysłu nastąpił znaczniejszy popyt o węgiel a w 19 wieku urósł  niesłychany przemysł kopalniany węglowy i węgiel stał się ośrodkiem wszelkiego przemysłu. Największe pokłady węgla posiadają najprawdopodobniej Chiny potem idzie północna Ameryka i Europa. Ma go także i Australia, a najmniej ma go Afryka.. W europie posiadają węgiel: Niemcy,Anglia,Belgia, Śląsk, Królestwo Polskie,Austrya, Rosya, Francya,Hiszpania. Dobry czysty węgiel ma 6000-8080 kaloryi ( na 1 kg węgla ),kolor czarny a połysk lsniący i łatwo się kruszy . Węgiel podzielić można na 3 główne grupy (przyczem pośredniczą jeszcze różne formy przejściowe ) a te są : chudy węgiel,tłusty węgiel,i węgiel gazowy albo świetlny. Chudy węgiel ma bardzo mało gazu i z tego powodu nie nadaje się do fabrykacji oświetlenia ,przy rozgrzaniu nie piecze się i nie zlewa razem i z tego powodu nie może być użyty  do wydobycia koksu.Zawiera natomiast największą ilość węglika i dostarcza najlepszego opału .Najlepszym chudym węglem jest antracyt ,zawiera on 7830-7887 kaloryi.    Węgiel tłusty czyli piekarski zawiera więcej gazu przy rozżarzeniu jest ciastowaty ,zlewa się  razem więc służy do wytworzenia koksu ,natomiast mało się nadaje do ogrzewania kotłów i na zwykły opał.  Węgiel gazowy albo świetlny zawiera wiele gazu ,dlatego też  znajduje zastosowanie przy wyrabianiu gazu,do ogrzewania kotłów,również do opalania mieszkań,bo się nie zlewa przy paleniu. Pod względem składu chemicznego posiada węgiel nie tylko mniej lub więcej węglika ,ale mnóstwo komplikowanych związków  węglowodorowych.Pierwotnie  używany był węgiel tylko na opał, póżniej dopiero poznano jego zawartość gazu świetlnego uzyskując go w zakładach gazowych zaś koks z niego w zakładach koksowych. Przy obu procesach uzyskano przy tem wielką ilość smoły. Użycie węgla kamiennego jest trojakie: jako opału,dalej jako podstawy do uzyskania gazu świetlnego ,wreszcie koksu. W tych dwóch ostatnich przerobach musi być węgiel bez dostępu powietrza  aż do rozkładu rozgrzany ,czyli tzn suchej destylacji poddany. Przy tym procesie wydziela  on z siebie obok amoniaku płynnego ,smołę która mimo wielkiego swego znaczenia jako poboczny produkt ,ważny w chemicznym przemyśle,nie był właściwie pierwotnie celem destylacji węgla. W oszczędnym gospodarstwie należy paląc węglem równomiernie z większymi kawałkami węgla spotrzebować także i pył węglany jako też tzw ” gruz ” pozostały po spalonym węglu,którego nieraz wiele pozostaje. Pył z węgla sypie się łopatką ( 1-2 łopatki ) na gruby papier, ściska papier ,by przy wkładaniu pył nie wysypał się i kładzie na żar. Nie należy go też wcale haczkiem ruszać,bo inaczej wysypie się niespalony do popielnika. Węgiel powinno się przechowywać w suchej piwnicy.

Albinowska++_405x600

 

  

 

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *