Najnowsze Sposoby Stawiania Pieców i Kuchni KRAKÓW 1839 ROK część IX


                       Najnowsze Sposoby stawiania pieców i kuchni oraz środki zapobiegające Dymieniu  Wydawnictwo i Druk  Józefa Czecha  Kraków   1839 rok   część   IX

O DYMIENIU SIĘ PIECÓW I KOMINÓW

Dymienia się jest przyczyną niedostatek powietrza potrzebnego do wyprowadzenia dymu kominem. Powody tego niedostatku mogą być ;                                                                                                               I. Miejscowość i budowa narządów ogniowych .

Im więcej świeżego powietrza dopływać może do miejsca w którym piec stoi albo się ognisko pali ,tem pewniej rachować można na dobry przeciąg ognia i powietrza  i stąd rzadziej doświadczamy nieprzyjemności z dymu w pokoju otwartym , niż w takim w którym okna na wązki podworzec wychodzą  rzadziej w zabudowaniu dolnem niż w podziemnem. Dla  tego często jest rzeczą dostateczną dla unikania dymu otworzyć drzwi albo okna albo mały otwór w nich zrobić byle tylko świeżego powietrza wpuścić .Tego zaradczego środka w wielu domach  używają a szczególniej przy zapalaniu ognia dla nadania początkowo dymowi właściwego kierunku ale to jest bardzo przykry sposób do którego tylko w przypadku udać się należy.Dobrze zbudowany piec wystawiony nawet w miejscu mało przystępnym wolnemu powietrzu nie powinien się dymić, jeżeli więz pewni jesteśmy jego dobroci a doświadczamy dymienia wtedy przyczyny tego trzeba szukać gdzie indziej. Trudniej jest zapobiedz dymieniu się przy otwartych ogniskach ,mianowicie w kuchniach,lecz dymienia tego najczęściej bywa przyczyną złe urządzenie kapy.Dla tego przy jej stawianiu przestrzegać należy ażeby o tylko tyle była nad ogniskiem wzniesiona o ile tego dogodność i bezpieczeństwo ogniowe dozwala bo tym sposobem łatwiej i zupełniej dym pochwyca. Jej ściany muszą tak spadzisto jak tylko może wznosić się i ścieśniać zwolna. Szczególniej musi kapa zwolna do komina zbiegać a komin ile można powinien być umieszczonym nad nią we środku . Jeżeli komin stoi przy jednej ze  ścian kuchennych tak iż kapa z boku do niego przytyka wtedy jej przyłącze powinno nastąpić  w największej możebnej wysokości,bo w niskiej kuchni trudniej dymieniu przeszkodzić jak w wysokiej.

II. Zetknięcie się dymów rozmaitych ognisk

To może być przyczyną dymienia się przy skomplikowanych piecach kuchennych i gdy kilka rur dymowych wpuszczonych do jednego komina ,w takim przypadku trzeba rozmaitych sposobów próbować ażeby dym odwrócić.Często zapobiega się dymieniu dając każdemu ognisku osobny komin ale przeciwko temu walczy znowu uwaga że komin ma lepszy przeciąg gdy dym drugi i trzeci do niego jest skierowany ponieważ ciepło jego się  podwyższa a tem samem rozrzedzone powietrze łatwiejszem czyni wychodzenie dymu. Z tego względu mianowicie w takich kominach w które dym wchodzi po długich przechodach  a tem samem dosyć ochłodzony jest dobrą rzeczą przy zapalaniu ognia także w kominie zapalić ( słomą albo trzaskami ) i tym sposobem komin cokolwiek poprzednio rozgrać.

III. STAWIANIE KOMINÓW

Dymienie ma także swoją przyczynę w sposobie stawiania kominów.kominy stawiają się najlepiej z dobrej miernie wypalonej cegły można też użyć i surówki ,ale nigdy nie radzi się używać kamienia bo kamień potrzebuje mocnego spojenia ,jest za ciężki jest za dobrem przewodnikiem i najczęściej skład jego wchodzi wapno a to atakuje ogień. Użyte na ten cel cegły spoją się dla większej trwałości wapnem zmieszanem  z piaskiem.Każdy komin powinien być z gruntu prowadzony tylko w nieuchronnej potrzebie wspierać się może na belkach,które w tym razie muszą być grubemi i dostatecznie przy tem podpartemi. Jeżeli komin wspieramy na belkach potrzeba na samprzód ognio-chronną podkładkę z cegieł położyć. gdy komin w rozmaitych odnogach się  rozchodzi powinien być przy każdej belce przytwierdzonym ażeby jego ciężar tym sposobem rozdzielić.Ściany belek pomiędzy któremi przechodzi komin powinny być obłożonemi cegłami na 6 cali grubości ,ta grubość dostateczną jest dla murów  komina,wyjąwszy wysokie stojące kominy domów fabrycznych.  Obszerność komina w nowszych czasach słusznie  zmniejszono. Znajduje się dosyć w  starych zabudowaniach kminów których szerokość wynosi około 1,5 a nawet 2,3,4 stóp w kwadrat. Obszerność tę słusznie w naszych czasach zmniejszono bo doświadczenie  uczy że wązkie  na przykład ruskie kominy lepszy przeciąg mają aniżeli obszerne i że obszerność rury piecowej im kanałów jest dla kominów dostateczną. Przeciw szerokim kominom walczy i to że przy wielkiej  obszerności łatwiej ostudzane bywają co do przejścia dymu jest szkodliwem.Dla komina który tylko dym jednego pieca izbowego ma przyjmować dostateczną szerokość  jest 6 cali w kwadrat dla 2-ch pieców dostateczny komin podwójnego przekroju (to jest od 8 do 9 cali w kwadrat i tak stosunkowo ) Mocny kuchenny ogień potrzebuje komina obszernego na jedną stopę kwadratową za te granicę w zwyczajnych kominach nie masz potrzeby występować. Nie można tutaj przemilczeć   tej zbawiennej rady ażeby  każdemu ognisku oddzielny komin wyprowadzić iżby jedno opalenie drugiemu nie przeszkadzało a tem samem niesprawiło dymienia.Stawianie oddzielnych kominów ułatwionem dziś zostało przez używanie ciasnych kominów a tak wzgląd na oszczędzanie miejsca nie czyni żadnej trudności w wykonaniu powyższej rady. W budowlach mających mających mury przynajmniej na półtorej stopy grube robią się ciasne kominowe kanały najlepiej w murach dając im prosty kierunek i 6 cali w kwadrat  obszerności po obóch stronach bo i tak pozostaje jeszcze grubość muru na sześc cali która jest dostateczną. – Z resztą komin powinien być w każdym razie od dołu do góry jednakowej grubości a wewnętrzne ściany powinny być gładko i dobrze wyrzucone  wapnem co trzeba uskuteczniać przy budowaniu częściowo podług tego jak stawia się komin. Gdzie kominy wolno przez strych przechodzą trzeba szczególniej na bezpieczeństwo ognia mieć baczność powinny więc od belek krokiew i innych drewnianych części być oddalone co jeżeli komin prostopadle wznosić się ma należy zaraz  przy zakładaniu fundamentu mieć na względzie.Gdy kilka kominów na strych wyciągniętych  mają się łączyć w jeden główny wtedy prowadza się zwykle ukośno na drewnianych podkładach z mocnego belkowego drzewa i pokładem z cegieł obłożonego nie daleko lepiej jest takie kominy razem zasklepić a szczególniej jeżeli na 6 cali mają mieć obszerności. Ten sposób daje im więcej trwałości i bezpieczeństwa od ognia. Sklepienie i pochyłe prowadzenie kominów nie przeszkadza bynajmniej przeciągowi ale nawet pewna jest korzyścią szczególniej gdy komin jest bardzo krótki np w jednopiętrowych budowlach,albowiem jest doświadczoną rzeczą że najdłuższe kominy najlepiej przeciągają. Lecz to znowu niech kogo do mylnego mniemania nie przywiedzie że długie kominy są potrzebnymi koniecznie do dobrego przeciągu  bo gdy są wązkie to tego nie potrzebują a i tak mają  dobry przeciąg.Jeżeli kominy są tak założone że  w grzbiet dachu  wchodzą  to je wyżej nad ten nie ma potrzeby wyciągać ,tylko dać im z wierzchu gzymsy z kamienia piaskowego lub z blachy żelaznej ażeby zasłoniętymi zostały od wpływu i zmiany powietrza . Także jest stosowną rzeczą zabezpieczyć takie kominy od deszczu  albo śniegu kapeluszami gdyż w braku tych śnieg i deszcz oziębia ściany komina a tem samem przeszkadza przeciągowi. Kapelusz jeżeli tylko na jedną stopę nad otworem komina nigdy szkodliwego wpływu nie wywiera. jeżeli komin wychodzi z pochyłej powierzchni dachu to zwykle  trzeba  go wznieść 
do wysokości dachu to zwykle trzeba go wznieść  do wysokości  grzbietu albowiem od powierzchni dachu odbijający się wiatr przeszkadzałby wolnemu wznoszeniu się dymu. Tenże sam przypadek wydarza się jeżeli budowla stoi pomiędzy innymi wyższemi ścianami sąsiedniemi . W tym razie najpewniejszym zaradczym środkiem przeciw dymieniu się jest aby kominy aż do wysokości domów sąsiednich podnieść. Gdzie to być nie może a pewni jesteśmy że innego nie ma błędu wewnątrz za usunięciem dymieniu przeszkodzić by można to potrzeba opatrzyć wierzch komina pewnym narządem udaremniającym szkodliwe wiatru dęcie.Jeden z najprostszych tego rodzaju narządów okazuje fig, 8 tab 2 składa się on z dwóch pionowo krzyżujących się blaszanych tabliczek znajdujących się wewnątrz kapelusza  a obracających się około osi swego przecięcia.Jeżeli uderza wiatr z jednej strony na otwarcie komina to drugą stroną ma dym w każdym razie wolne wznoszenie  się czyli wyjście. Drugi środek zaradczy dymieniu jest aby  przestrzeń pomiędzy  kapeluszem a bocznemi ścianami komina z wszystkich 4-ch stron od zewnątrz ku wewnątrz opatrzyć żaluzjami ukośnie w górę skierowanymi. Trzeci nakoniec wielce zalecany narząd tego rodzaju jest na fig.2 tab 2 przedstawiony.Tutaj wiatr może dąć z którejkolwiek strony a nie może nigdy bezpośrednio do komina się wcisnąć przeto zostawuje się dymowi zawsze wolny przechód do góry lub na dół jak figura wspomniana pokazuje.Lecz pomimo podanych powyżej środków przeciw dymieniu nie można tego zataić że dotąd żaden narząd nie jest wynaleziony który by zupełnie i z pewnością dymieniu się zapobiegał,jeżeli położenie komina i przeciwne wiatry razem się zejdą i tego dają nam przykład całe miasta mające najrozmaitsze i najsztuczniejsze narządy w tym celu wynalezione i wystawione a nie mogące sie pochlubić ze skutku zupełnie osiągniętego .

1111+AAAAA_475x60022222222222+AA_583x6004444444444444+CCCCCCCC_600x3475555555555555555+ DDDDDDDDD_600x457

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *