Najnowsze Sposoby Stawiania Pieców i Kuchni KRAKÓW 1839 ROK część IV

Najnowsze Sposoby stawiania pieców i kuchni oraz środki zapobiegające Dymieniu  Wydawnictwo i Druk  Józefa Czecha  Kraków   1839 rok   część IV

PIECE ŚREDNIEGO RODZAJU

 

Rozjaśniliśmy powyżej że nie może być piec mocno rozgrzewający się i szybko zarazem trwale, lecz można te dwie korzyści w części z sobą połączyć i to połączenie przedstawiają nam piece tego rodzaju. Najprostszy narząd podobnego pieca a który nawet najubożsi jako mało kosztujący zrobić sobie są w stanie,jest następujący:-  Z małego zwyczajnego cylendrycznego  blaszanego pieca wyjmuje  się język, nad drzwiczkami służącymi do palenia wprawia się mocny żelazny rust przedzielający cały piec poziomo. Utworzona tym sposobem przestrzeń po nad rustem wypełnia się kamykami albo ułamkami z cegieł jak to przedstawia fig.29 . Płomień palącego się ognia pod rustem przeciska się do góry przez  szpary pomiędzy kamieniami takowe rozpala i ogrzewa szybko zwierzchnią część pieca. Skoro ogień przestanie   płomień wydawać zamyka się klapa tym sposobem uwięzione ciepło najprzód rozgrzawszy blaszane  ściany pieca udziela się powietrzu pokojowemu dość szybko i na długo. zamiast żelaznego rustu i na tymże leżących kamyków można użyć cegieł co o wiele tańszym czyni urządzenie takiego pieca. Większe i porządniejsze piece tego rodzaju okazują figury 30 i 31. W tych zewnętrzne ściany są z cegieł albo z bardzo mocnych kaflów, choryzontalnie ściany luftów są jak rysunek okazuje jedne cieńsze drugie grubsze z tych cieńsze patrz fig 30 są z z blachy i służą do szybkiego rozgrzania pokoju, grubsze zaś są z kafli wspartych na żelaznych szynach i służą wraz zewnętrznemi ścianami do trwalszego ogrzewania. Otwór tych pieców przy  n   jest z stosownym narządem ażeby ogniowi dostarczyć stosownego powietrza do wypalenia się jak najdoskonalejszego i najszybszego.tu jest miejsce wspomnieć o tak nazwanych strażburskich piecach przedstawionych na fig.32 ,33, i 34 . W tych dolna skrzynia jest z grubych fafli albo z cienkich cegieł a zwierzchnia część jest długą rurą blaszaną.podobnego narządu cel jako łatwy do odgadnienia zbytecznie byłoby wyjaśniać.Pieca kapitana Busch bardzo używanego i znajomego przedstawiają fig 6 widok zewnętrzny fig 7 pionowy przekrój figury 8 aż do 13 pojedyncze wewnętrzne części. Piec ten stosownie do swej wielkości ma 4 albo 5 pionowych luftów jego istotna własność zależy od sposobu jakim ma być budowanym około stosownie do tego urządzonego jądra albo rdzenia. Zewnętrzną budową tego pieca jest walec z lanego żelaza który dla łatwiejszego postawienia składa się z 3-ch  do 5 ciu  części. Spodnią część stanowi skrzynia ogniowa mająca po jednej swej stronie drzwiczki a w dolnej  ścianie  rust nad popielnikiem jak to wszystko okazuje  fig 6 i 8 . Na tym walcu kładzie się plata którą fi 9 i 10 przedstawia , ta ma na stronie odpowiedniej drzwiczkom piecowym otwór a przez który ogień do pierwszego luftu wchodzi. Dobrze jest przydać jej otwory b,c,d,e, na figurze 9 -tej oznaczone dla oczyszczenia znajdujących się nad niemi luftów ostatnie otwory są podczas użycia pieca zamknięte przykrywkami fig 10 .które łatwo z pod spodu bez  rozbierania pieca wkładać i wyjąc można. W środku pominionej płaty wystawia się rdzeń wydrążony z trzech sztuk składający się z lanego żelaza którego urządzenie fig.13 litera a,b,c, i figura 12. dostatecznie objaśniają,ten rdzeń jest w pięcioluftowym piecu pięciograniasty . Pomiędzy tym wydrążonym  rdzeniem a walcem zewnętrznym wyprowadzają się  ściany z dachówek i dobrze wyrobionej gliny,przez które podług ścian rdzenia z 4 albo 5 pionowych luftów powstają a których przecięcia fig 9 okazuje. Cegły przykładają się do ściętych krawędzi rdzenia. Ściany nie są zupełnie równe ta która ogranicza pierwszy luft jest mniejsza inne tak jak po sobie następują jedne od drugich są dłuższe o pół cala ,przez co w tymże samym następstwie lufty do drugiego jest bezpośrednio pod pokryciem pieca z drugiego do trzeciego znajduje się pod ścianą fig 10  i t d i tak naprzemian iż przy pięcioluftowym piecu rura od dymu wychodzi do zwierzchniej części pieca; przejścia z jednego luftu do drugiego zostawiają się próżne przy stawianiu ścian z cegieł rozszerzają się one stosownie do wielkości luftów. Do postawienia dokładnego spodnich przejść służą przyprawione łaty do spodniej części zasady,na których dachówki kładzione bywają. Pojedyncze części wydrążonego  rdzenia spajają się gliną i każda wprzód piaskiem napełniona być powinna nim druga postawioną zostanie. Tak samo jednana drugą kładą się sztuki zewnętrznego walca. Nakoniec zwierzchnią platą przykrywa się wszystko i piec jest gotowy do użycia.Całe to stawianie a szczególniej wystawianie ścian luftowych wymaga jak największej dokładności roboty. Widzimy z części składających powyższe piece iż myślą było wynalazcy aby żelazny  służył do szybkiego ogrzewania gliniane części do utrwalenia ciepła,lecz ta myśl w doświadczeniu nie w zupełności  spełnioną została ogrzewają wprawdzie szybko wypalają dym lecz nie zatrzymują długo ciepła gdyż cała ta budowa niema w sobie dosyć masy ażeby ostatni skutek mogła osiągnąć.  W tych piecach także i to się nie sprawdziło jakoby powolne rozszerzenie luftów korzystnem było. Pomimo tego wszystkiego piece Buscha noszące miano od nazwiska swego wynalazcy weszły w wielu miejscach w użycie i  używają sławy rzeczywiście nie  zasłużonej .Niektórzy stawiają piec Pana Buscha cały z gliny i jeżeli walec nie jest za gruby to ogrzewa taki piec także  dosyć szybko a utrzymuje ciepło daleko dłużej a gdy jeszcze wystawienie tego mniej kosztuje przeto go nad tamte potrzeba.Jeden z najlepszych  pieców z najlepiej przypadających do naszego klimatu i najlepiej zastosowany do naszych mieszkań jest bezwatpienia tak nazwany piec berliński a to stąd iż w Berlinie i jego okolicach prawie wyłącznie jest w użyciu. Fabryka Feitnera w Berlinie szczególniej wystawia ten gatunek pieców w odznaczającej dobroci i piękności i takowe do rozmaitych miast innych poseła.Figury 35 do 42 przedstawiają te piece. Figura 35 pokazuje zewnętrzne  części ,fig 36 pionowe przecięcie podług linii A. A w poziomem przecięciu fig 40, które znowu podług linii od A do A na fig  36 jest wzięte. Fig 37 jest pionowe przecięcie podług linii B.B , fig 40 poziome przecięcie fig 38 jest podług linii E.E na fig 36 uczynione, fig 42 pionowe przecięcie podług punktowanej linii C.C na fig 39 nakoniec pionowe przecięcie fig 41 jest od D do D na fig 42. Ten piec bywa czworograniasty a zewnętrzne ściany składają się z mocnych kafli ognisko e na fig 36 jest to skrzynia z lanego żelaza ostająca od otaczających ją ścian.Podłoga pieca jest postawiona z cegieł i gliny na 3 cale przynajmniej grubości.Spodnia część skrzyni ogniowej sparta jest na 2 -ch słupkach C.C i ma rowki w których boczne ściany stoją; wierzch skrzyni f,f  ma przy swoim końcu naprzeciwko drzwiczek otwór.Nad tym otworem stoi z lanego żelaza walec g  przez który płomień cokolwiek ścieśnia a to dla łatwiejszego strawienia dymu.Na tym walcu kładzie się ściana h.h. która się składa z tafli blaszanej obłożonej dachówkami na tej znajduje się podpora i dla ściany k ściana l.l.l  na fig 42 składająca się z cienkich cegieł dzieli piec wzdłuż na dwie równe części te cegły stoją na ścianach  m,m,m, na fig 36 i odstają na 6 lub 7 cali od przeciw stojącej naczelnej ściany,przez co otwory n,n ,n, na fig 36 powstają. W przegrodach m, m zostają otwory o,o od 6 do 7 cali w kwadracie na przemian po obedwóch stronach jak to poziome przecięcia fig 38 i 41 pokazują. Rura dymowa p ma do zamknięcia pieca dobrze urządzoną klapę. Przy paleniu wznosi się ogień w skrzyni e przez walce g uderza o przegrodę k i wchodzi po zwrocie około podpory i  przez otwór tejże przegrody do pierwszego luftu pod pierwsza pokrywą m , stąd przez przez pierwszy otór n i otwór o do drugiego cugu czyli luftui tak dalej spiralnie idzie do góry aż dym nakoniec przez rurę p do komina wchodzi. Piec  ten potrzebuje stosownie do grubości swych ścian półtory do 3 godzin ażeby dostatecznie działał,ale zatrzymuje ciepło bardzo długo. Nasze rysunki tegóż  pieca skazują jakim sposobem pali się w nim od zewnątrz lecz opalanie z pokoju jest zwyż wymienionych powodów daleko lepsze przeto kogo niezraża nieporządek jaki robią w pokojach podobne opalania ten drzwi do ogniska ma umieścić przy x fig 36 a które po spaleniu się dokładnem włożonego palnego materiału zamyka się klapą. Gdy już główniejsze gatunki pieców opisane zostały jeszcze przytoczymy przyczyniające się do powiększania ciepła następne korzystne urządzenia które podlug różności pieców w rozmaity sposób wykonane być mogą.  Wspomniane urządzenie nie jest niczem innem jak tylko ogrzewaniem powietrza na małą skalę  zależącem na tem aby powietrze w rozpaloną część pieca spodem wprowadzić a stamtąd górą rozgrzane znowu wyprowadzić. Ażeby to osiągnąć potrzeba przeprowadzić rurę przez spodnią i wierzchnią ścianę użytej w piecu skrzyni a to  tak aby od ognia rozgrzewała.Można ten narząd umieścić także w rurze przez którą dym do komina wchodzi jak to fig 1 przedstawia; tutaj wchodzi zimne powietrze dolnym otworem a przeciągawszy przez nią wychodzi napowrót rozgrzane górnym otworem. W Buszowskim piecu rdzeń czyli środkowy walec dawniej piaskiem napełniany zostawia się na ten cel pustym i przez ten przeprowadza się ciąg powietrza.W berlińskim piecu wchodzi pokojowe powietrze przez otwory a,a, fig 35 i 37 rozgrzewa się na ścianach żelaznej skrzyni i wychodzi ponad przegrodę f fig. 36,przez otwory umieszczone w ozdobach jak to można widzieć na fig 35. Także szwedzkiemu piecowi  z łatwością można dodać podobneż urządzenie ponieważ w nim ognisko zamknięte bywa żelaznemi blachami oznaczonymi na fig 27, a które w odległości 3-ch cali są drugą ścianą otoczone.Przeto wpuszczone powietrze pokojowe od spodu przez otwory m,n fig 26 przebiega tam znajdującą się przestrzeń i przez otwory r i s wraca rozgrzane do pokoju jak to jeszcze dokładniej widzieć na fig 28. Tutaj także należy piec  Chryzeliusza którego spodnią skrzynię będącą z lanego żelaza fig 43 aż do 46 przedstawiają i tak figura 44 okazuje jedną ścianę w której są oznaczone otwory literami n, l, o, fig 46 okazuje spodnią ścianę  w której oznaczony jest otwór literą L ; fig 45 okazuje zwierzchnią ścianę która ma otwory H, I nakoniec fig 343 okazuje przecięcie wzdłuż. W skrzyni tej jak to widać na tej ostatniej figurze są dwa języki k, i i , pierwszy murowany z cegieł a drugi z dachówek ,stoją one na dwóch bocznych ścianach i są z wierzchu przez dachówkę  h połączone .W przestrzeń utworzoną temi dwoma językami wchodzi zimne powietrze przez otwór L idzie w górę wychodzi napowrót przy l. Równie przeciąga powietrze przez p do miejsca M i wychodzi rozgrzane przy r. Takie narządy są korzystne szczególniej przy wolno i trwale ogrzewających się piecach i które jeżeli stosownie sa niemi opatrzone,wtedy bez wątpienia piece takowe uważać można za najlepiej służące do ogrzewania pokojów. Tutaj musimy wspomnieć o jednym jeszcze gatunku pieców wystawionych jedynie podług zasad ogrzewania powietrznego to jest o tak nazwanych płaszczowych piecach. Chcąc taki piec wystawić potrzeba zwyczajny żelazny piec obmurować w około ścianką z wypalonej gliny na kilka cali odstającą. Ściana ta czyli jak ją podobało się nazwać płaszcz ma u spodu otwory przez które pokojowe powietrze wchodzi i w przestrzeni utworzonej między tym płaszczem a piecem  rozgrzawszy się od ścian żelaznego pieca napowrót wychodzi  przez otwory na ten cel zrobione  w tem płaszczu od góry. Takie piece były szczególniej przez Meisnera zalecane i przez pewien czas sądzono że muszą wszystkie inne piece przewyższyć, ale doświadczenie niszczące często teorye i tu pokazało że dobrze wyrozumowana zasada ogrzewania powietrza do pieca pokojowego z korzyścią zastosowaną być nie może dla tego że w pokoju niepodobna jest utrzymać ciągłą zmianę zewnętrznego powietrza a ogrzewanie podobne w ten czas może mieć miejsce, gdy powietrze z atmosfery przypływa nie zaś z samego pokoju.

1111+AAAAA_475x6004444444444444+CCCCCCCC_600x3475555555555555555+ DDDDDDDDD_600x457

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *