Najnowsze Sposoby Stawiania Pieców i Kuchni KRAKÓW 1839 ROK część III

Najnowsze Sposoby stawiania pieców i kuchni oraz środki zapobiegające Dymieniu  Wydawnictwo i Druk  Józefa Czecha  Kraków   1839 rok   część III

PIECE DO TRWAŁEGO I JEDNOSTAJNEGO OPALANIA

 

Tu najprościej wspominać należy o ruskim piecu,który figury 14 do 25 przedstawiają.Składa się z skrzyni z cegieł,która przez ściany przegrodowe z tego samego materyału wystawione na kilka pionowych luftów jest podzielona,jakfig.17,21,23,24,25 w przekrojach poziomych przedstawiają.Przecięcie poziome fig 23 jest do kata przystosowane,gdzie nie było dosyć miejsca na wystawienie pieca odosobnionego.Rozumie się że taki piec ma tę wadę iż część ciepła udziela się murowi na którym piec się opiera, a tym samym jest straconą.Odosobniony ruski piec z sześcioma luftami przedstawiają figury 14 i 15 w profilu zewnętrznym,figura 16 w przecięciu pionowym, a fig 17 w poziomym. Na figurze 16, 17 okazuje Ner 1 ognisko do połowy zasklepione za sklepieniem przytyka cokolwiek ściśniony płomień do piewrwszego luftu i wznosi się po punktowanej linii na fig 16 do góry i wchodzi do cugu Nr 2 a następnie przechodzi na przemian z dołu do góry w porządku liczb na figurze 17 położonych aż na koniec na dół do ostatniego cugu dosiągnowszy przez ten wchodzi gorący dym da niżej opisać się mającego dymniczka ( wiuszką nazwanego w rossyjskiem ) przy b na fig 16 i 17 a przez dymniczek do komina. Wszystkie powyższe cugi są jednakowej obszerności tylko przychody z jednego do drugiego są cokolwiek ścieśnione,ponieważ ścieśnienie płomienia w tych punktach przeciąg powietrza przyspiesza. cegły z której się ściany takiego pieca stawiają łączone  bywają drutem albo małemi  żelaznemi klamrami jak to na figurze 16 widzieć można szczególniej trzeba największą dawać baczność na połączenie wszystkich pojedynczych składowych części,ponieważ gwałtowny ogień który piec wytrzymać musi łatwo te spojenia psuje. Użycie pieca ruskiego jest następujące: Ognisko nakłada się tak pełno o ile tylko być może palnym materyałem ( najlepiej dobrem i suchem brzozowem lub bukowem drzewem) i zapala się otworzywszy szyber pieca. Żywe jak tylko być może spalanie jest tu szczególniej ważnem i potrzeba stosownie do tego przeciąg powietrza uważnie miarkować.dobrze zbudowany ruski piec szczególniej jeżeli z ruskim wązkim kominem w związku zostaje ma bardzo mocny przeciąg tak dalece że płomień nawet w ostatnim szóstym lufcie takiego pieca widzieć się daje a przez ten żywy ogień jest jego wewnętrzna część rozgrzewa się nadzwyczajnie. Skoro więc tylko opał spłonie zmniejsza się pęd powietrza przez zamknięcie przyłączonego do drzwiczek od palnie szybru a gdy węgle dostatecznie się wypalą( co przy paleniu drzewem prędzej następuje aniżeli przy węglach kamiennych ) zamyka się piec od komina zupełnie przez dymniczek który tak jest urządzony:czworograniasta żelazna blacha jest przed wyjściem dymu do komina poziomo wmurowana, ma we środku okrągły otwór dostateczny do przejścia dymu a około tegóż jeszcze na pół cala wystający brzeg,jak to na fig 19 widzieć się daje. zamyka sięten otwór dwoma pokrywami najprzód przykłada się pokrywa a  fig 20 do powyższego otworu a potem nakrywa pokrywą b.To zaś odbywa się za pomocą drzwiczek do tego celu w tem miejscu przyrządzonych.W piecu przedstawionym na fig 16 potrzeba przeciąć do tego celu od ściany 5 odłaczony luft 6. Na fig. 23 jest przystęp do dymniczka bezpośrednio dany. Przykrywki dymniczka równie jak do niego prowadzące drzwi jako też drzwi do palenia szybru powinny się zamykać jak można  najszczelniej,przeto dla pewności i lepszego skutku można dać podwójne drzwi jeżeli potrzeba popielniczka to musi być bardzo szczelne zamknięcie.Przy opalaniu drzewem nie potrzeba żadnego róstu a zatem i żadnego popielnika,a co  jest daleko lepiej. W dwunastoluftowym wielkim piecu który fig 21,22 przedstawiają jast ognisko stosownie rozszerzone ażeby można utrzymać silniejszy ogień odpowiadający zamierzonemu działaniu pieca. Dymniczek fig. 22 jest tu przy o a przystęp do niego znajduje się w tylnej ścianie. Ruski piec rozgrzewa się wewnątrz bardzo mocno ale udziela  ciepła bardzo powoli z powodu objętości swych ścian i ich zewnętrznej powierzchni; musi więc 2,3 i więcej godzin ( podług grubości ścian ) wprzód być opalanym nim żądamy ogrzania pokoju ale za to zatrzymuje swe ciepło nadzwyczaj długo.Słowem jeżeli ruski piec jest dobrze zbudowany z cegieł na 3 cale grubości w wielkości odpowiadającej pokojowi i jeżeli wszystkie powyższe środki będą  skrupulatnie zachowane wtedy piec ten nie tylko dostatecznie i długo trwale ciepło wydaje ale niezaprzecznie zwyczajne mieszkalne pokoje ogrzewa z największą oszczędnością palnego materyału.Podobną dobrocią zalecają się piece szwedzkie które fig 26,27.28 przedstawiają. Na fig 27 d wskazuje ognisko z którego ogień idzie w górę ciągnie się do pierwszego za nim stojącego luftu a , stąd zstępuje na dół do drugiego b i tak naprzemian przechodzi przez lufta c d e , a z ostatniego ciągnąc się w górę do komina wchodzi. Miejsca nie zabraknie od tych cugów są zapełnione cegłami z których się także i ściany stawiają. Opalanie odbywa się tak jak w ruskim  piecu,to jest przez jednorazowe nałożenie i po wypaleniu ognia ( i tu ma się rozumieć drzewem ) podobnie szczelnie zamykają się drzwi od ogniska i dymowej rury.lubo skutki z takiego pieca są też same co ruskiego jednak ostatniemu z wielu względów pierwszeństwo się należy. Nie można na koniec pominąć następnej uwagi Znaczna ilość wody przy budowaniu  tak jak i ruskiego jak i szwedzkiego pieca użyta pod czas palenia w piecu zamienia się w parę która ciągowi powietrza przeszkadza; dla tego przy pierwszym wypalaniu bardzo ostrożnie i z wolna  postępować należy dopóki się piec powoli nie wypali.

22222222222+AA_583x6004444444444444+CCCCCCCC_600x3475555555555555555+ DDDDDDDDD_600x457
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *