Najnowsze Sposoby Stawiania Pieców i Kuchni KRAKÓW 1839 ROK część II

Najnowsze Sposoby stawiania pieców i kuchni oraz środki zapobiegające Dymieniu  Wydawnictwo i Druk  Józefa Czecha  Kraków   1839 rok   część II

PIECE SZYBKO OGRZEWAJĄCE

Te piece podług poprzedzającego rozbioru powinny być żelazne, lubo i miedziane oddałyby tęż samą usługę ale miedż jest za drogą  i zdrowiu szkodliwą. Jeżeli idzie tylko o to ażeby daną przestrzeń najprędzej bez dalszego względu ogrzać to wystarczy  prosty piec kształtu walcowatego lub pryzmatycznego z blachy żelaznej przedzielony przegrodą w środku na 4 lub 5 cali  od wierzchu pieca,odstępującą i z niebardzo krótką rurą dymową jaki przedstawia figura 1. Zazwyczaj piece blaszane są więcej lub mniej  temuż podobne. Ale piece takowe powinnyby słusznie przynajmniej z izb mieszkalnych a szczególniej przez ubogich zajętych zupełnie być wyrugowane albowiem są ze wszystkich używanych najmarniejszymi i najniezdrowszymi.  Piec z lanego żelaza zrobiony chociaż tej samej formy już jest lepszym bo i wolniej się ogrzewa i trwalej ciepło zachowuje.Z tych jednak należy oddać pierwszeństwo cylindrycznemu kształtowi przed pryzmatycznym we względzie na trwałość ponieważ czworograniaste .Szybko ogrzewający się piec który do ogrzewania pokojów jest właściwszy, pokazuje figura 2 i 3 ,pierwsza w prostopadłym podłużnym przekroju ostatnia w widoku zewnętrznym.Spodnia skrzynia tego A B I II jest z lanego żelaza, zwierzchnia zaś część K L M z żelaznej blachy.Spodnia skrzynia ma długości około 3-ch do 3.5 stóp wysokości dwie do 2,5 stóp a szerokości stopę jedną. W głównej ścianie jak figura 3 przedstawia są drzwiczki do palenia pod temi drzwiczki od popielnika a tak pierwsze jak i drugie mają w sobie mniejsze drzwiczki ażeby  miarkować pęd powietrza. Rószt jest nad dno wzniesiony w sposób wskazany na fig.2. Bezpośrednio  za tym wznosi się na 3 cal  język czyli murek f,a,% cegieł , drugi język d wychodzi z wierzchniej ściany wspierającej się na dwóch cegłach. Oba te języki stykają się bezpośrednio ze ścianami bocznemi pieca bez żadnego podziału. Zwierzchnia część składa się z trzech pionowych rur mających około 7 cali szerokości ,które na skrzyni H K J L spoczywają i zwierzchnią część M utrzymują. Cała ta część zwierzchnia jest z blachy żelaznej. Rura dymowa ma przy t klapę obracającą się. Miejsca H,i, h są w rzeczonych  skrzyniach pustemi zostawione przez to przyspiesza bardzo ogrzewanie, częścią przez ogrzanie przeciagającego powietrza częścią               iż się przez formę i ogniowi stosowny przeciąg naznacza i przez przegrodę m l niepotrzebne ogrzanie przez g przeciągającego dymu pod spodem h palącego się ognia uniknione zostaje. Klapa ~ nakoniec służy ażeby drogę dymu ( która gdy ta klapa jest zamkniętą około 20 stóp wynosi ), na przypadek ukrócić iżby ciąg powietrza w kominie przy niepogodzie powiększyć. Prostszy i z małemi różnicami  dosyć często natrafiający się piec który albo z blachy żelaznej albo z lanego żelaza zrobiony być może  okazują fig 4,5.  Tutaj należą także w wielu miejscach używane piece które na żelaznej skrzyni z cienkich i glinianych kafli się i mają pionowe  lufta,a które Herahuckiemi piecami nazywają.

1111+AAAAA_475x6005555555555555555+ DDDDDDDDD_600x457

NW0221-600x1200    DSC08232_720x960
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *