Kartki z Kalendarza „Podstawy budownictwa ogniotrwałego :- Ochrona przed pożarami inż Józef Tuliszkowski 1927 rok

KOMINY ,PRZEWODY KOMINOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W pierwszej części tej pracy były wymienione między innymi przyczynami powstawania pożarów,zła budowa kominów i wadliwe prowadzenie przewodów  dymowych.Tu musimy przytoczyć cały szereg praktycznych wskazań zabezpieczających od wybuchu pożaru. Aby komin mocno stał i pewnie powinna być pod nim niewzruszona posada. Jeżeli pod ściany które są niższe niż komin dajemy posadę około 1 m głęboką to komin wystający o kilka metrów ponad  ściany  ,posada powinna być jeszcze nieco głębsza i dosyć gruba aby dobrze wytrzymała ciśnienie komina i ten nie mógł dawać żadnych pęknięć tak niebezpiecznych ,szczególnie na strychu . Przewody pionowe winny być tak obliczone aby mogły zmieścić i przepuścić gorące gazy wszystkich pieców, które mają z danym przewodem połączenie. Przyczem przy łączeniu pieców znajdujących się na jednym piętrze z tym samym pionowym przewodem, należy rury wpustowe dać jedna wyżej od drugiej aby podczas palenia się w piecach dym i gazy nie zbijały się. Przekrój przewodu w piekarni, łaźni, pralni winien być znacznie większy, niż u zwykłych pieców. Dla jednego pieca ogrzewalnego liczy się przekrój przewodu około 15 X 15 cm. przewód dla 3 pieców ogrzewalnych lub też dla jednego piekarnianego winien mieć przekrój  około 30 X 30 cm.Drzwiczki wycierowe, służące do wymiatania sadz wycierowe podczas czyszczeniu komina, muszą być urządzone w suterenie lub piwnicy. Jeżeli budynek piwnicy nie posiada, to drzwiczki należy urządzić w sieni. Drzwiczki te muszą być żelazne i szczelnie zamykane, o roz­miarze  15 x 25 cm. Komin w ogóle służy do wyciągania z pieców dymu i gorących gazów ponieważ ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego dlatego ciągnie do góry .W kominie właśnie słup powietrza, zawarty w jego kanale  nagrzewany wchodzącem z dołu od pieca ciepłem, jako lżejszy od, zewnętrznego powietrza, idzie do góry i pociąga za sobą gorące      gazy z pieca . Na miejsce ich wchodzi do pieca zimne powietrze z izby i ogrzawszy się tam płynie znów do komina. W ten sposób po­wstaje ciąg i krążenie powietrza, którego stały dopływ do pieca pomaga z jednej strony paleniu się, a z drugiej, przez ciągłą zmianę powietrza w izbie, przewietrza ją.   Podczas palenia się w piecu świeże powietrze przedostaje się przez wszystkie szpary i szczeliny w oknach i drzwiach i, płynąc przez izbę do pieca, porywa za sobą duszne i zużyte powietrze i wypycha je do pieca. Odświeżanie to wpływa na zdrowie miesz­kańców bardzo dobrze.Aby latem , kiedy w piecu się nie pali, można było odświerzać powietrze w izbie należy urządzić  tzw wentylator lub wywietrznik.J e s t to otwór z drzwiczkami  i, 15 — 25 cm szeroki i wysoki w rogu izby pod powałą w ścianie  stanowiąca  ściankę komina.Otwór ten prowadzi do osobnego kanału w kominie sąsiadującego z przewodem dymowym kuchennym. Dzięki nagrzaniu  ścianek komina ogrzewa się powietrze w przewodzie wywietrząjacym  i ciągnie do góry pociągąjąc za sobą  powietrze z pokoju .Niektórzy przebijają otwór ten wprost do kanału dymowego ale to nie jest godne polecenia bo nieraz przez ten wywietrznik wydobywa się dym  i napełnia izbę .Jeżeli w piecach przez dłuższy czas nie palono, to w kominie wtedy słup powietrza  zawarty w kominie jest nieraz  cięższy od powietrza w izbie zapalamy w piecu a tu naraz ogień i dym buchają na izbę  bo ciąg jest odwrotny. Dla zaradzenia w takich przypadkach do wycieru u dołu komina przez który wygarniaja sadze włożyć  pęk płonącej słomy lub papieru. Ogień wtedy szybko ogrzeje z dołu  słup powietrza w przewodzie i komin zacznie dobrze ciągnąć .                                                                            PIECE I OGRZEWANIE CENTRALNE.   Najważniejszem bodaj urządzeniem wewnętrznem, wpływającem na zdrowie mieszkańców, są piece. Od ich rozkładu, wiel­kości, od dobrego stanu zależy równomierne nagrzewanie powie­trza  w izbach, dobre ich przewietrzanie i bezpieczeństwo budynku.  Piece mają trojakie przeznaczenie: służą do ogrzewania  mieszkania, do gotowania strawy i do pieczenia chleba. PIECE OGRZEWALNE : Ogrzewalne piece robią z blachy żelaznej, z lanego żelaza, budują z cegły i kafli.Żelazny piec, czy to znitowany z blachy, czy też odlany, nie jest praktyczny, bo szybko się ogrzewa, ale i szybko sty­gnie i potrzebuje więcej opału, a przytem kurz, osiadając na jego rozgrzanej powierzchni, spala się i wydaje przykrą woń i swąd. Piece murowane z cegły są tańsze, kaflowe są droższe.Ostatnie są daleko lepsze, ponieważ dłużej trzymają ciepło,dąją się utrzymywać w czystości, i porządnie, pięknie wyjądają Zarówno jedne jak i drugie mają pionowe lub poziome kanały tak rozmieszczone ze jedna ze ścianek jest zewnetrzną ścianka pieca. Gorące gazy, przewijając się po tych kanałach przed wyjściem do komina, oddają im część ciepła; wskutek tego piec przy małej nawet ilości paliwa dobrze przez dłuższy czas grzeje, oddając po- trochu z powrotem izbie zatrzymane z opału ciepło.Dobry piec nieraz potrafi ciepło utrzymać przez całą dobę.Piece ogrzewalne mają zwykle hermetyczne, t. j. szczelne drzwiczki zarówno do opału, jak i do popielnika i są bez zasuwy.Wtedy mniej zużywa się opału, bo drzwiczki zamyka się  szczelnie dopiero podczas dobrego rozpalenia się pieca, a dobrze rozżarzone paliwo nagrzewa jeszcze pewien czas cały piec i to mocno, ponieważ dostęp do kanałów zimnego chłodzącego je powietrza jest przerwany. Piec wię wchłania w siebie całe prawie pozostałe opałowe ciepło i potem przez długi czas ten zapas oddaje izbie . Zdrowie i życie ludzkie przy takich piecach nie jest narażo­ne na niebezpieczeństwo zaczadzenia jak to nieraz zdarza się przy zwykłych piecach ,kiedy zasuwę za wcześnie się zamknie. Jakiej wielkości trzeba stawiać piec, aby dobrze daną izbę ogrzewał ?. Wielkość pieca przede wszystkiem zależy od przestrzeni jaka ma ogrzewać  ,od ilości okien i drzwi w izbie, od grubości   ścian od szczelności powały i podłogi.Im więcej okien w izbie i im są one większe, tem łatwiej przez nie ucieka ciepło im grubsza i szczelniejsza powała tem dłuzej ciepło się w izbie trzyma,a zimno trudniej przenika . Brać jednak to wszystko pod uwagę przy obliczaniu pieców byłoby trudnem i mozolnem. Najważniejszym warunkiem jest objętość izby i właściwie rozmiary pieca się określają podług niej. Ludzie doszli z praktyki, że 1 metr kwadratowy powierzchni pieca wystarcza na 16 metrów sześciennych objętości pomieszcze­nia. Mając na uwadze ten stosunek można dla każdego pomieszczenia wyliczyć rozmiary pieca. Weźmy dla przykładu, że izba nasza 5 m. długa, 4 m. szeroka i 3 m. wysoka.Jak duży trzeba postawić w niej piec?Objętość izby wynosi 5 x 4 x 3 = 60 metrów sześciennych .Dla określenia powierzchni pieca trzeba 60 podzielić przez 16, wypadnie ona około 4 m. kwadratowych. Przypuśćmy, że dla naszej izby 3 -metrowej wysokości piec powinien być 2 m wysoki. Dzieląc 4 przez 2 otrzymujemy 2 m obwodu pieca. Jeżeli damy piec 0,5 m szeroki to wypadnie ze powinien być 1 m długi bo obwód wtedy wyniesie 0,5 +1 + 0,5= 2 metry ( tylnej ściany nie liczymy ) .

PIEC WSPÓLNY :

Jeżeli dwie niewielkie izby, obok siebie położone, przegradza cienka ściana, to w celu zaoszczędzenia opału-i zmniejszenia kosztów budowy można dać jeden wspólny piec o rozmiarach takich, aby powierzchnia jego wystarczała na obie izby. Przy nierównej objętości izb, piec w więk­szej z nich winien być więcej wysunięty.

W wypadku, kiedy piec przechodzi przez drewnianą ścianę lub przepierzenie, trzeba przez wzgląd na niebezpieczeństwo po­żaru, unikać zbliżenia drzewa do pieca. Zwykle pozostawiają
w tej ścianie otwór o 0,5 — 0,8 m. szerszy od pieca i po wstawieniu tegoż otwór pozostały zamurowują na pół cegły grubo. Dla dobrego ogrzewania jednak dwóch większych izb lepiej
jest wtawić w każdej osobny piec, czy to czworokątny czy też trójkątny .
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 PIEC ŻELAZNY :
Piec żelazny winien być obowiązkowo ustawiony na ogniotrwałej podstawie co najmniej o 1 m większej  od średnicy pieca,a przy prostokątnym na podstawie 1 m szerszej i dłuższej od szerokości długości pieca. podstawę ogniotrwałą stwarza się  przez ułożenie na podłodze dwóch warstw cegieł na płask spojonych gliną o mijających się spoinach lub też przez przybicie azbestowej tektury, a po wierzchu blachy z zagiętymi krawędziami których zadaniem jest zapobieganie wypadaniu na podłogę rozżarzonych węglików. Piec żelazny powinien być oddalony od ściany drewnianej najmniej o 0,7 m .Ścianę należy pomalować farbą ognioochronną. W razie konieczności ustawienia pieca w pobliżu ściany z drzewa  odległość winna wynosić minimum 0,2 m, a ściana obowiązkowo obita grubą azbestową tekturą a powierzchnia blachą lub też wytynkowana zaprawą cementową na siatce minimum 20 mm grubą . W stolarniach i warsztatach gdzie są obrabiane do wytwarzanych przedmiotów części drewniane piec żelazny dokoła i przewód dymowy blaszany od niego winien mieć po bokach i od góry w odległości 1 m siatkę mocną, która by nie pozwalała na zbytnie zbliżenie suszonego drzewa,co często ma miejsce i  powoduje zapłonienie wyschniętego drzewa.przestrzegać w ogóle aby piec żelazny nigdy nie był zanadto napalony a broń Boże do czerwoności.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 PIEC KUCHENNY :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Do gotowania strawy dawniej ludzie używali   kominów lub  otwartych pieców , gdzie do ognia przystawiane były bokiem garnki i długo.długo trzeba było je tam trzymać a dobrze palić ,zanim strawa była ugotowana . Teraz już te urządzenia spotyka się coraz rzadziej, a wszędzie po wsiach ludzie nauczyli się stawiać kuchnie z blachą, t. zw angielskie.Taki piec jest bezpieczny, bo ogień dookoła jest zamknięty,mniej zużywa opału i szybko, doskonale gotuje.Aby lepiej wyzyskać ciepło potrzebne do gotowania, można angielski piec połączyć z ogrzewalnym. Przy piecu tym wznoszą          piec ogrzewalny, albo w kuchni, jeżeli ją pragną ogrzewać lub też wysuwają do przyległej izby . ostatnie ustawienie pieca jest praktyczne dlatego ,że nie przedstawia żadnej obawy zaczadzenia w izbie. tego rodzaju bowiem połączenie pieców wymaga dwóch zasów tak zw. letniej i zimowej. Latem otwarta bywa pierwsza i gazy gorące wychodzą z pod blachy wprost do komina; zimą zaś odwrotnie przewód ten jest zamknięty; gazy z pod blachy przechodzą przez kanały pieca ogrzewalnego i, pozostawiając w nich część ciepła, wchodzą do komina już oziębione .
Ponieważ zasuwy od tych połączonych pieców są w kuchni więc niebezpieczeństwa czadu niema, gdyż kuchnia właściwie powinna służyć tylko do gotowania strawy i pieczenia chleba­ .                         ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *