KARTKI Z KALENDARZA KRAKÓW 10 LUTEGO 1908 roku Dziennik Rozporządzeń dla stoł.król.miasta Krakowa

Nowe opłaty za czyszczenie kominów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      radny miasta dr. Łepkowski podnosi,że uchwalona niedawno przez Radę miejską ordynacya kominiarska ustanawiająca nowe opłaty od czyszczenia kominów,przynosi właścicielom                            domów przykrości nie  spodziewane przy uchwalaniu tejże ordynacyi. Wobec bowiem nie dosyć  jasno przez ordynacyę  tę ustalonego pojęcia ,co należy uważać za komin, kominiarze                          każdy wycier uważają za odrębny i żądają za jego wyczyszczenie osobnej zapłaty. Pomijając  już  szczegół że w dzisiejszych czasach udzielono kominiarzom niejako monopolu średniowiecznego       wykazuje mówca że w tym stanie rzeczy właściciel będzie musiał płacić dziś kilka razy więcej, aniżeli za dawnej ustawy i wobec tego należy błędy te,poprzednio nie dostrzeżone  obecnie czem             prędzej usunąć.Mówca zapytuje Prezydenta miasta:                                                                                                                                                                                                                                                                       1/ Jak należy interpretować ustawę ?            Czy należy płacić od wycieru czy od komina na dachu ?                                                                                                                                                                                 2/ Czy należności kominiarskie uważać należy za  równe należytnościom  podatkowym  ,którym przysługuje prawo ściągania ich drogą egzekucyi ?                                                                                           3/ Czy za czyszczenie kominów płacić się będzie jednostajnie przez cały rok,także i przez miesiące letnie,podczas których się w piecach nie pali ?                                                                                               4/ Czy nie było by wlaściwem zawiadomić o sposobie poboru opłat także i właścicieli realności a nie tylko samych kominiarzy ?                                                                                                                        Przewodniczący wyjaśnia że tutejsza ordynacya kominiarska nie jest osobliwością krakowską ,lecz istnieje w każdem większem mieście Austryi . Namiestnictwo przed rokiem zażądało od Gminy przedłożenia  podobnej ordynacyi . Projekt ten był przedmiotem obrad w sekcjach i komisyjach ,obecnie zaś nie trzeba go niewątpliwie interpretować  in plus ,lecz nie będzie go także można interpretować in minus.Mówca zapewnia Interpelanta że władza dopilnuje aby przepisy istniejące nie były nadużywane .Wiceprezydent  Sare udziela w tej sprawie dalszych wyjaśnień :                          Dawniej- podnosi Mówca- płacono również od wyczyszczenia każdego wycieru ( szuflady ). Jeden komin może mieć i 8 wycierów,a drugi tylko jeden; trudno więc płacić od obu kominów jednakowo. I dawniej tak jak dziś płacono od każdego czyszczenia ; w lecie więc kiedy w piecach się nie pali czyszczenie a temsamem i płacenie taks nie będzie potrzebne.Poprzednio natomiast przy wolnej konkurencyi czyszcono kominy powierzchownie ale tanio ;z powodu tego pożary były częstsze,a czeladż  żle wynagradzana,groziła strajkiem. Aby temu zapobiedz  zarządało  Namistnicwo od Magistratu zmiany ustawy i wtedy ułożono nową na wzór innych miast większych przyjmując opłaty w tej samej wysokości jak i gdzie indziej obowiązują. Jeżeli się wobec dzisiaj obowiązujących przepisów w sprawie czyszczenia kominów wydaje że kominiarze przy rzekomym monopolu dużo zarabiają, nie trzeba zapominać że majstrowie kominiarscy opłacają z dochodu tego czeladż i naczynie wobec czego niewiele im samym pozostaje.Zastosowanie nowych opłat badano w różnych dzielnicach miasta i okazało się że ze względu na konkurencję domów tylko w niektórych dzielnicach opłaty kominiarskie się podniosą w niektórych natomiast pozostaną takie same lub podniosą się tylko niewiele.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *