Kartki z Kalendarza 1901; 1904 r. cz II Drewno, Kominiarze, Czyszczenie kominów i opłaty

Gazeta                                                                                  LWOWIANIN  Organ Towarzystwa Właścicieli Realności                                                                                LUTY   1901 r.

artykuł                                                                                                          Wartość opałowa drzewa

Dotąd sądzono że twarde drewno ma większą wartość opałową niż miękkie jeżeli się przyjmie równą objętość ,nie zaś równą wagę jak poniższe liczby wskazują przyjmując drewno gruszkowe jako wartość porównawczą .Wartość opałowa drzewa wynosi zatem przyjmując jednostkę wagi : grusza 1-00; jodła 0-99;wiąz i sosna 0-98 ;wierzba,orzech włoski i modrzew 0-97, klon i biała jodła 0-96;,topola 0-95; olcha i brzoza 0-94; dąb akacya i grab 0-91; buk 0-90.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gazeta                                                                                   LWOWIANIN  Organ Towarzystwa Właścicieli Realności                                                                      Pażdziernik  1904 r

Ze spraw kominiarskich

Wskutek wyzysku kominiarzy oraz niedokładnego i niedbałego wykonywania kominiarskich robót odniósł się Zarząd Towarzystwa Właścicieli w w r. 1890 do c.k. Namiestnictwa z prośbą o zupełne zniesienie okręgów kominiarskich i żądaniem zaprowadzenia dla kominiarzy wolnej konkurencji jaka istnieje dla wszystkich innych rzemieślników .W motywach tego podania wskazano,że złe tkwi w podziale miasta na okręgi kominiarskie ,gdzie uprzywilejowani majstrowie wykonywali swe rzemiosło dowolnie nie mając konkurentów, a gdyby który podjął  się wykonywania roboty w okręgu swego kolegi to tylko za wyższa cenę,nigdy za niższą,Namiestnictwo, nie uwzględniło tego podania Towarzystwa natomiast Rada miejska o tyle przychyliła się do żądań Towarzystwa że powiększyła liczbę majstrów o sześciu zatrzymując podział na okręgi ,Namiestnictwo reskryptem z dnia 14 sierpnia 1891 L 53.590 zatwierdziło te uchwałę Rady miejskiej według której cały obszar miasta i przedmieść podzielony został na 6 okręgów kominiarskich oraz ustanowiona maksymalna taryfa za roboty kominiarskie w mieści Lwowie wykonywane. Skutkiem tego od 1  stycznie 1892 istnieją następujące 6 okręgów :  I.  okręg kominiarski obejmuje cały obszar śródmieścia,a nadto kilka domów z dzielnicy pierwsze i trzeciej. II. okręg kominiarski obejmuje cały obszar dzielnicy I z wyłączeniem domów przydzielonych do okręgu Ii realności położonych po prawej stronie górnej części ulicy Kopernika i drogi Wuleckiej aż do granicy miasta,które przydzielone  zostały do okręgu trzeciego. III okręg kominiarski obejmuje wszystkie realności położone przy ulicy Karola Ludwika,a nadto jeszcze prawa stronę  ul.Kopernika i prawą stronę ulicy Wuleckiej -a z drugiej strony lewą stronę ul. Każmierzowskiej ,lewą ul.Gródecką i lewą Bogdanówki. IV. okręg kominiarski obejmuje realności położone w pasie miasta o następujących granicach ;prawą stronę ul Kazmierzowskiej i Gródeckiej prawą stronę Bogdanówki ,plac Gołuchowskiego aż do lewej strony ulicy Rzeżni,lewą stronę potoku Pełtwi aż do toru kolei Lwów-Podzamcze,dalej lewą stronę toru kolei aż do granicy mostu. V.okręg kominiarski obejmuje realności położone w 3 -ciej dzielnicy miasta w granicach ,prawa strona ul.Rzeżni prawa strona potoku Pełtwi i prawa strona toru kolejowego Lwów-Podzamcze az do granicy miasta,południowa część placu Krakowskiego lewą stronę ul.Kościelnej,Szkarpowej,dalej granicę między dzielnicą III  a IV. VI.okręg kominiarski obejmuje realności należące do dzielnicy IV miasta.Równocześnie zatwierdzona została maksymalna taryfa dla robót kominiarskich która opiewa :                                      ………..                                          Taryfa opłat kominiarskich za roboty kominiarskie wykonywane w mieści Lwowie                              Należytość     Kor.               Hal

1.   Czyszczenie komina kuchennego domu parterowego                                                                                                                                                                                       14

2.    Czyszczenie komina kuchennego domu piętrowego                                                                                                                                                                                        20

3.    Czyszczenie komina kuchennego domu dwupiętrowego                                                                                                                                                                                 26

4.    Czyszczenie  komina kuchennego domu trzypiętrowego                                                                                                                                                                                 32

5.    Czyszczenie   komina piecowego domu parterowego                                                                                                                                                                                        10

6.    Czyszczenie komina piecowego domu jednopiętrowego                                                                                                                                                                                   16

7.    Czyszczenie komina piecowego domu dwupiętrowego                                                                                                                                                                                      22

8.    Czyszczenie komina piecowego domu trzypiętrowego                                                                                                                                                                                      33

9.    Czyszczenie  szlągu ( Nebenschlauch ) od metra bieżącego                                                                                                                                                                              10

10.  Czyszczenie pieca rosyjskiego z rurą                                                                                                                                                                                                                       10

11.  Czyszczenie  kuchni angielskiej z rury                                                                                                                                                                                                                     16

12.  Czyszczenie żelaznego pieca lanego to jest rozbieranie wyczyszczenie,ustawienie napowrót i zakitowanie szpar razem                                                                    50

13. Obciąganie i przebijanie nowego komina bez usuwania rumowiska co należy do właściciela domu                                                                                                         40

14. Wylepienie komina szkląca sadzą oblanego                                                                                                                                                                                          2

15. Wypalenie komina cylindrycznego 15 centymetrowego bez względu na wysokość komina                                                                                                                          30

16.  Czyszczenie jednorazowe pieca żelaznego lanego połączonego bezpośrednio z kominem                                                                                                                           10

17. Czyszczenie pieca ( jak 16 ) z rurą jednoramienną                                                                                                                                                                                                  30

18. Czyszczenie pieca ( jak 16 ) z rurą dwuramienną                                                                                                                                                                                                    50

19. Czyszczenie pieca ( jak 16 ) z rurą trzyramienną                                                                                                                                                                                                    70

20 Czyszczenie jednorazowe kaloryferu z piecem                                                                                                                                                                                        1

Zdawałoby się że po przeprowadzeniu tego nowego podziału i powiększenia majstrów kominiarskich o sześciu stosunki między właścicielami a kominiarzami ułożą się na korzystniejszych dla właścicieli realności warunkach i że roboty wskutek większej konkurencji w odnośnym rejonie lepiej będą wykonywane,gdyż właścicielom przysługiwać  miało wedle powyższego rozporządzenia prawo wyboru któregokolwiek kominiarza z przydzielonych do jego okręgu majstrów i tak też rzeczywiście  było z początku . Majstrowie kominiarscy w odnośnych okręgach konkurowali ze sobą jeden bił na drugiego podejmując się wykonywać roboty niżej cen taryfowych. Była to konkurencja może nieraz za daleko posunięta,między kominiarzami wrzało i kipiało ale właściciele zyskali przynajmniej zniżkę cen i lepsze wykonywanie robót. Niestety nie trwało to długo i od kilku lat nowe dochodzą skargi na kominiarzy. O przekroczeniach taryfy nie słyszeliśmy  wprawdzie ale słyszeliśmy i słyszymy ciągłe skargi na niedbałe wykonywanie robót na gburowate postępowanie czeladzi kominiarskiej z lokatorami i gospodarzami. to niedbałe wykonywanie robót kominiarskich stało się prawie regułą i temu głównie przypisać należy że ogromna część pieców i kuchni we Lwowie dymi. Bo niechno gospodarz spróbuje upomnieć u  kominiarza o lepszą robotę i skarcić czeladż za niedbałe wymiatanie to mu kominy i lufta są w stanie pozatykać że nie wie potem co z tym zrobić. Znamy wypadki, że w takich razach wypadek musieli wiele pieniędzy wydać  by wynależć powód dymienia pieców. A teraz przytoczymy jeden ciekawy wypadek jaki zdarzył się jednemu z naszych członków.  Pan  N.N . właściciel realności  poróżnił się był wskutek gburowatego postępowania czeladników  kominiarskich ze swym dotychczasowym majstrem kominiarskim  i we  wrześniu br zapłaciwszy całą należytość do końca roku wypowiedział mu dalsza robotę z tem by  bezzwłocznie zaprzestał wymiatania . Tymczasem zaś traktował z innymi kominiarzami swojego rejonu i cóż się pokazało ? Pokazało się że żaden z kominiarzy nie chciał tej roboty objąć dobrowolnie.Właściciel udał się do magistratu który wezwał kartkami jednego a potem drugiego majstra do objęcia tej roboty żaden jednak mimo urzędowego wezwania nie chciał jej przyjąć a tymczasem chodził dawny kominiarz wymiatał i odgrażał się właścicielowi że on tak długo w jego domu będzie wymiatał jak długo będzie  się mu podobało. Zirytowany do najwyższego stopnia właściciel wniósł podanie do Magistratu  o wyznaczenie mu z urzędu innego kominiarza. Tu utknęła sprawa,jaki będzie jaj dalszy rezultat nie wiemy ale o ile z ustnych wyjaśnień urzędnika departamentu przemysłowego w tej sprawie wnosić można, Magistrat nie jest podobno skłonny w drodze urzędowej zmusić innego kominiarza do objęcia tej roboty. Na wybryki kominiarskie jedną widzimy radę,nie jest zupełne zniesienie rejonów kominiarskich i zaprowadzenie swobodnej konkurencji kominiarzy  w całem Lwowie,Jedynie wtedy możemy się spodziewać od kominiarzy dobrego wykonywania roboty i ludzkiego traktowania ze strony czeladzi kominiarskiej tak właścicieli jak lokatorów. Niektórzy chcą iść znacznie dalej i w związku ze sprawą  zaprowadzenia miejskiej asekuracji od ognia poddają może i zupełnie trafną myśl, aby miasto czynności kominiarskie objęło na swój rachunek na czem zyskało by z pewnością kilkadziesiąt tysięcy koron. Myśl ta znalazła już praktyczne zastosowanie w Warszawie gdzie roboty kominiarskie wykonują kominiarze utrzymywani przez miasto i system ten ma być bardzo praktyczny i tani. Nie przesadzajmy dziś jaki system u nas zaprowadzić by nalezało ale zmiana jakaś w uregulowaniu sprawy kominiarskiej koniecznie musi nastapić i tej aż do skutku domagać się będziemy.

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *