Kartki z Kalendarza 1926 rok – Regulamin dla Majstrów Kominiarskich

REGULAMIN DLA MAJSTRÓW KOMINIARSKICH W PRZEMYŚLU  10 Grudzień 1926 r

uchwalony na posiedzeniu Rady miejskiej 2 kwietnia 1925 do L 944/25 a zatwierdzony uchwałą Wydziału powiatowego w Przemyślu dnia 10 grudnia 1926 L 4639/27

A.  Czyszczenie  kominów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ . 1 . Wszelkie roboty około czyszczenia przewodów kominowych jakoteż pieców kuchennych i pokojowych, oraz połączone z tem usuwanie sadzy , mają przeprowadzić uprawnieni majstrowie kominiarscy na koszt właścicieli domów ,względnie lokatorów.                                                                                                                                                                                                                                                  $ . 2 . Wszystkie przewody kominowe należy regularnie czyścić przez czas ich używania.                                                                                                                                                                                                      $ . 3 . Czas czyszczenia kominów zależy od rodzaju opału i właściwości ognisk oraz od rozmiarów i ciągu komina i jego nachylenia do poziomu. Wszystkie przewody używane przez cały rok ,należy czyścić stale w oznaczonych terminach, kominy zaś ognisk używanych w pewnych okresach czasu lub porach roku, w tych okresach lub porach.jako czas zimowy oznacza się od 1/10 do 30/4 każdego roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ . 4 . Terminy czyszczenia kominów ,kuchen i pieców pokojowych ustanawia się następująco : a) kominy pieców kuchennych należy czyścić przynajmniej raz na 4 tygodnie.                        b ) kominy ognisk używane w okresie zimowym raz na 4 tygodnie .                                                                                                                                                                                                                                                            B.  Urządzenie kominów     $ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zmiany w budowie i urządzenia kominów wpływające na bezpieczeństwo ogniowe budynków wymagają zezwolenia Magistratu. Kominy wyprowadzić należy  z fundamentów budynku , albo oprzeć je na murowanych filarach ,łukach lub podporach żelaznych. Na podstawach drewnianych kominów opierać nie wolno. Kominy do przechodzenia i obciągania winny  mieć przekrój kwadratowy z bokiem najmniej 48 cm i 32 cm, długim w świetle .Kominy  do przechodzenia mają być urządzone nad ogniskami otwartemi, niemniej w piekarniach i wędzarniach i mieć łatwo przystępne otwory wschodowe. W kominach szerszych nad 55 cm należy dać przyrządy  umożliwiające przechodzenie. Kominem okrągłym o średnicy 15 cm może być dym najwięcej z dwóch pieców i to tego samego piętra odprowadzany .kominy wąskie należy bez zmiany przekroju prowadzić o ile możności pionowo ,większe nachylenie do poziomu nad 60 stopni jest zakazane. Jeżeli by wyjątkowo na pochylenie takie zezwolono wtedy w miejscach gdzie kierunek komina się zmienia mają być urządzone otwory i zaopatrzone w drzwiczki. Ściany kominowe mają  mieć najmniej 15 cm grubości którą na 30 cm rozszerzyć należy w kominach dla większych ognisk. każdy wąski komin winien być przy swym początku o ile możności w piwnicy i na poddaszu w wysokości 1 m nad podłogą zaopatrzony otworem bocznym tak szerokim jak kanał kominowy a 30 cm wysokim . otwór ten ma być zamykany drzwiczkami żelaznemi  podwójnemi w ramkach żelaznych. od wewnętrznych ścian komina mają być wszelkie wiązania drewniane najmniej na 30 cm od otworów do czyszczenia zaś najmniej 60 cm oddalone lub blachą obite . Wewnętrzne ściany wąskich kominów  należy gładko wyprawić jeżeli nie są z cegły na ten cel formowanej murowane lub też rurami glinianymi wyłożone. Zewnętrzne mury kominów winny być aż do wysokości 60 cm nad szczyt dachu wyprowadzone i od polepy strychowej począwszy az do dachu wyprawione. Sposób zaopatrzenia górnych wylotów kominów odprowadzających dym z większych ognisk np.piekarni tudzież wysokość tego rodzaju kominów oznaczy władza.                                                                                                                                                                                                                                                                                 $. 13 .   Wszystkie kominy nowo wybudowane lub przebudowywane jak i kominy przez dłuższy czas nie używane  należy przed ich użyciem urzędownie zbadać   przy współudziale majstra kominiarskiego celem stwierdzenia czy odpowiadają obowiązującym przepisom.                                                                                                                                                                                                                       $. 14 .   Nasady kominowe dozwolone są tylko wtedy,jeżeli są sporządzone z ogniotrwałego materiału , są silnie umocowane , nie przeszkadzają ujściu dymów i nie stanowią przeszkody przy czyszczeniu  kominów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $. 15 . Drzwiczki kominowe mają być zamykane na klucz i utrzymywane w dobrym stanie.Dostęp do nich ma być zawsze wolny.Kluch od drzwiczek może posiadać tylko kominiarz rejonowy i właściciel domu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $. 16 . Dolny wylot komina przełazowego ma być zamknięty drzwiczkami żelaznymi lub co najmniej   obitemi od wewnątrz blachą. Drzwiczki te muszą być każdej chwili łatwo dostępne.                      $. 17 . Przewodów kominowych nie wolno używać jako schowków i nie wolno bezpośrednio    przy nich składać materiałów  zapalnych .Otwory w murach powstałe przez odjęcie rur dymowych,należy zamurować lub zasłonić materiałem ogniotrwałym .                                                                                                                                                                                                                                                     C. Wypalanie kominów    $ . 18 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kominy których z powodu osadu sadzy nie da się wyczyścić zwykłym sposobem,powinny być wypalane. O potrzebie wypalenia winien majster kominiarski zawiadomić Magistrat.

 

 

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *