GAZ I WODA KRAKÓW 1935 ROK

Żródło : Biblioteka Cyfrowa UJ

  • Kopalnie węgla -Katowice
  • Węgierska Górska – rury i kształtki  wodociągowe i gazowe
  • Fabryka Aparatów Gazowych -Warszawa
  • Budowa pieców do gazu -Praga
  • Kuchnie gazowe Grodziądz