GAZ I WAODA KRAKÓW 1934 ROK

Żródło : Biblioteka Cyfrowa UJ

  • Węgierska Górka -rury  gazowe, wodociągowe
  • Instytut Gazowy -Lwów
  • Fabryka Aparatów gazowych  -Warszawa
  • Odlewnia brązu , żelaza,  armatur  -Bielsko
  • Walcownia rur  -Katowice