Kartki z Kalendarza 1766 rok :Przepisy przeciwpożarowe z Wołczyna-Oleśnica KOMINY

http://www.bibliote        Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku (s. 72-83) . Rozdział I          Aby usunąć zagrożenia pożarowe i zwalczać powstałe pożary, a tym samym zapobiegać szkodom i nieszczęściom, ustala i zarządza się co następuje :                                                         § 1          Gospodarze domów, a szczególnie piekarze, kowale, farbiarze, wytwórcy mydła, wytwórcy winiaku

Continue reading »

Kartki z Kalendarza 1935 r. Sprawy Kominiarskie

Z powodu częstych skarg na kominiarzy ,że przeprowadzają czyszczenie przewodów ognisk co miesiąc,jakkolwiek rzekomo nie zachodzi potrzeba ich czyszczenia i że domagają się nieuzasadnienie wysokiego wynagrodzenia,przypominamy tu postanowienia odnośnego regulaminu oraz pozycje taryfy kominiarskiej ogłoszone w Lwowianinie Nr 2/ 1932 i nr 1  z  1934 r.                  

Continue reading »

PIECE I KOMINKI – Rodzaje

Zarówno kominki jak i piece różnią się między sobą nie tylko wyglądem. Ważnym kryterium jest sposób wytwarzania i oddawania ciepła do pomieszczeń. decyduje o tym  sama  konstrukcja i z jakich materiałów został zrobiony piec czy kominek, oraz system wypływu spalin .można wyróżnić następujące typy pieców i kominków :              

Continue reading »