KAFLARSTWO POLSKIE 1915 rok cz III

I  ziemia Lubelska nie była pozbawioną odcienia swojego w sztuce ceglarskiej-zatem także w kaflarstwie. Są liczne dowody na poparcie twierdzenia ,jak daleko i szeroko kwitła tu  architektura, będąca do pewnego stopnia w powinowactwie nawet z całą sztuką lwowską. Domy dawne Lubelskie celowały atykami czyli czołami a rozwijały się one niezawodnie na tle sztuki ceglarskiej i

Continue reading »

KAFLARSTWO POLSKIE 1915 rok cz II

************************************************************************************************************************************************************************************** Kafelnik pracował nie tylko dla pieców -przeciwnie wyroby jego były  potrzebne do celów rozmaitych,w rzędzie których ozdoby kościelne zawsze i wszędzie stały na pierwszym miejscu. Kościół  w Gąbinie przechował piękne okazy kafli zastosowanych do upiększenia architektury. Obrazy w glinie wyrobione i kolorowane przedstawiają orła polskiego  i herby rozmaite a także jedna płyta  przedstawia Św.

Continue reading »

KAFLARSTWO POLSKIE 1915 rok cz I

<KAFLE,ZDUN,OGNISKO,SZKLIWO,> KAFLARSTWO POLSKIE    JAN  SAS  ZUBRZYCKI     LUBLIN 1925  cz I Kaflarstwo Polskie Zaczyna się czasy ostatnimi ucierać w piśmiennictwie  naszem wyrażnie  zduństwo jakby  dla konieczności wprowadzenia tego słowa w miejsce kaflarstwa, rzekomo nie polskiego. Na wstępie musimy zaprzeczyć takiej nowości albowiem zduństwo jest inną gałęzią przemysłu  a kaflarstwo inną.Gloger w Słowniku Staropolskim

Continue reading »

Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz V

Rozdział II W sprawie konserwacji i zakupu potrzebnych przyrządów oraz sprzętu przeciwpożarowego. $.1. Znajdujące się w mieście Wołczyn przyrządy i sprzęt przeciwpożarowy ,jak publiczna sikawka konna,pojemniki na wodę ,skórzane wiadra,sikawki ręczne muszą być pod obserwacją i chronione , a co kwartał podczas  wizytacji sikawki muszą być sprawdzone i uruchomione. $.2. Pojemniki z wodą znajdujące się

Continue reading »

Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz IV

$.31. Każdy żołnierz na swojej kwaterze musi ostrożnie obchodzić się z ogniem. Nie wolno mu palić tytoniu w stajni ani przy swoim łóżku.Jeżeli pomimo uwag gospodarza, nie przestrzega tego nakazu ,należy o tym zameldować u komendanta ,aby ten pociągną go do odpowiedzialności i odpowiednio ukarał. $.32. Karczmarze nie powinni przyjmować pod swój dach podejrzanych i

Continue reading »

Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz III

$.21. Zabrania się wszystkim mieszkańcom używania ognia do grzania wody i mycia się w godzinach nocnych,pod grożbą grzywny . Połowę tych pieniędzy otrzyma donosiciel. Zezwala się na to w zimie od  4 -tej rano , a w lecie od godz 20-giej rano do godz 8 -mej wieczorem. $.22. Należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo pożarowe

Continue reading »

Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz II

$.11. Czynności związane z wymiataniem kominów ,kominiarz nie może powierzyć uczniom,lecz powinien sam to czynić lub powierzyć te prace zdolnemu czeladnikowi,który musi dokładnie wydrapać sadzę z kominów , a nie tylko wymiatać kominy powierzchownie. $.12. Kominiarze ,ich czeladnicy i uczniowie powinni w czasie wymiatania kominów zwrócić szczególną uwagę czy kominy zostały wykonane zgodnie z przepisami,

Continue reading »

Regulamin i przepisy przeciwpożarowe dla miasta Wołczyna z 1766 roku !!!!! – KOMINY cz I

Rozdział I Aby usunąć zagrożenia pożarowe i zwalczać powstałe pożary a tym samym zapobiegać szkodom i nieszczęściom ustala i zarządza się co następuje : $.1 Gospodarze domów , w szczególnie piekarze ,kowale, farbiarze,wytwórcy mydła,wytwórcy winiaku i pozostali którzy używają do spalania węgiel w swoich paleniskach kominkach, piecach kaflowych ,piekarnikach itp, mają wybudować kominy z solidnego

Continue reading »

PIEC RAZEM Z KOMINEM OSZCZĘDZAJĄCYM PALIWA KRAKÓW 1804 ROK cz X

PIEC RAZEM Z KOMINEM OSZCZĘDZAJĄCYM PALIWA KRAKÓW 1804 ROK cz X Żródło :Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa $.22. Najwięcej pomaga do dobrego palenia się w piecu kiedy piec niewystyga,można  zaś osobliwie za pomocą węgli kamiennych piec mieć zawsze ciepłym i ogień zatrzymującym. To jest nietrzeba często wybierać popiołu z ogniska, ale przyłożywszy na żar rozpalony drzewa lub

Continue reading »

PIEC RAZEM Z KOMINEM OSZCZĘDZAJĄCYM PALIWA KRAKÓW 1804 ROK cz IX

PIEC RAZEM Z KOMINEM OSZCZĘDZAJĄCYM PALIWA KRAKÓW 1804 ROK cz IX Żródło :Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa $.20 . Zdarza się że z pieca dymnokrążnego dym wraca się na  izbę .Tego rozmaite są przyczyny , najprzód z strony Mularza ,gdy go niepilnie postawi, niezachowa przepisów powyższych także  gdy albo kafli dobrze niepołączy albo niewylepi ,albo wierzchnicy rzadką

Continue reading »