ARTYKUŁ „UWAŻAJ CZAD ” GAZETA -BLISKO ZDROWIA

Tlenek węgla czyli czad ,powstaje w wyniku niepełnego spalenia się węgla,koksu,drewna,a także gazu . (butanu,propanu ) .Jest bezbarwny i bezwonny a to czyni go szczególnie niebezpiecznym,ponieważ jest trudny do wykrycia.Przyczyną niepełnego spalania mogą być: niesprawne przewody kominowe,żle wywietrzone pomieszczenia,czy uszkodzone palniki gazowe.Tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną ( białkiem zawartym w czerwonych krwinkach  , którego funkcją jest transportowanie tlenu z płuc do komórek organizmu )ok 250 razy łatwiej niż tlen. W ten sposób powstaje karboksyhemoglobina , która jest niezdolna do przenoszenia tlenu i powoduje niedotlenienie organizmu.                                                                                                                                                                                                       OBJAWY  ZATRUCIA  CZADEM                                                                                                                                                                           Jedynymi z pierwszych symptomów zatrucia tlenkiem węgla są zazwyczaj ból i zawroty głowy a także nudności, wymioty,zaburzenia równowagi i orientacji oraz ogólne osłabienie. Wraz ze wzrostem stężenia czadu pojawiają się zaburzenia świadomości ( aż do śpiączki włącznie ), drgawki i ból w klatce piersiowej ( nawet u osób które do tej pory nie chorowały na serce). W skrajnym przypadku może dojść do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci. Objawy te często pojawiają się  z różnym nasileniem u osób przebywających w danym pomieszczeniu.Niepokojące może też być nietypowe zachowanie zwierząt domowych.                                                                                                                                                                 JAK POMÓC W PRZYPADKU ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA ?                                                                                                              Udzielając pierwszej pomocy osobie  u której podejrzewamy zatrucie czadem,przed wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo i przerwać narażenie na działanie CO. jeśli to jest możliwe ( i bezpieczne dla nas ) należy usunąć poszkodowanego z zagrożonego miejsca lub przewietrzyć pomieszczenie czy wyłączyć dopływ gazu do palnika (piecyka ) .Kolejny krok stanowi ocena stanu poszkodowanego.Jeśli jest on nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo,należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i zapewnić komfort termiczny ( okrycie ).Konieczne jest także jak najszybsze wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego ( 999 ; 112 ) i straży pożarnej, gdyż podstawowym leczeniem będzie podanie poszkodowanemu tlenu i transport do szpitala.                                                                                                                                                                                                                                          WAŻNE !!!!                                                                                                        Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia należy dbać o sprawność   przewodów kominowych ( okresowe przeglądy wykonywane przez fachowców ) i często wietrzyć pomieszczenia.Warto też zaopatrzyć się w atestowany czujnik poziomu tlenku  węgla ,który powinien w porę ostrzec nas przed zagrożeniem. Warto pamiętać  ,że nawet jeśli w naszym mieszkaniu nie ma piecyka czy przewodów kominowych ,nie znaczy to ,że nie jesteśmy narażeni  na zatrucie tlenkiem węgla.czad może się wydzielać np. u sąsiadów  i przewodami wentylacyjnymi dotrzeć da naszego mieszkania.

Żródło : Gazeta” Blisko Zdrowia :artykuł  „Uważaj na czad ” autor Jakub Rychlik

.